Súhlas so spracovaním osobných údajov a marketingovým oslovením

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v tomto formulári v rozsahu meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail prevádzkovateľom – spoločnosťou Leads Factory, s. r. o. , Karpatské námestie 7770/10A , Bratislava – mestská časť Rača 831 06 , IČO: 55 020 917 (ďalej len „LF“) na účely marketingu, v prípade, ak ešte nie som klientom LF, a to formou zasielania informácií o aktuálnych ponukách produktov a služieb prostredníctvom e-mailu, ktorý som uviedol/uviedla alebo formou telefonického kontaktovania na telefónnom čísle, ktoré som uviedol/uviedla. Súhlas udeľujem na dobu 3 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Beriem na vedomie, že udelenie súhlasu nie je mojou povinnosťou a udelený súhlas mám možnosť kedykoľvek odvolať, e-mailom na adresu: info@casinosloty.sk alebo písomne na adrese sídla LF. Súčasne beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň potvrdzujem správnosť a aktuálnosť mnou uvedených osobných údajov a prehlasujem, že som už dosiahol/a vek 18 rokov.

V súvislosti s udelením tohto súhlasu beriem na vedomie, že súhlasím taktiež s prevodom údajov iným príjemcom na účely ich vlastného priameho marketingu, v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), Úradný vestník L 201 , 31/07/2002 S. 0037 – 0047. Tento súhlas je udelený po dobu 3 rokov, je možné ho kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu: info@casinosloty.sk alebo písomne na adrese sídla LF. Súčasne beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

HODNOTENIE
5/5
1.
BONUS ZA REGISTRÁCIU
Vlož 10€ a hráš za 30€
5€ za registráciu